Translate Company
 

Meeting Room

MEETING ROOM :

Tropican Beach Resort & Spa với 02 phòng họp Long Hai Meeting Room và Tropicana Meeting Room có đầy đủ trang thiết bị đạt tiêu chuẩn 4 **** có sức chứa từ 50 khách đến tối đa 200 khách. Sẽ là nơi lý tưởng cho bạn tổ chức những chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo…

Sales & Marketing Contact